Veiligheid en privacy

Als u artikelen bij ons bestelt, geeft u persoonlijke gegevens aan ons door.  U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en ze veilig bewaren. Wij vertellen u graag hoe wij uw gegevens gebruiken en hoe wij uw gegevens veilig opslaan zodat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Als u na het lezen van onze privacy policy nog vragen heeft, dan beantwoorden wij die graag. U kunt ons zowel per mail als schriftelijk uw vragen stellen:

Bedrijfsgegevens:
Mail Order Finance GmbH inzake Meyermode
Rivium 1e straat 72
2909 LE Capelle aan de IJssel
Postbus 1737
3000 BS Rotterdam
Tel. 010 – 447.98.90
Fax. 010 – 447.86.20
E-mail: contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meyermode verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld  omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Meyermode verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u ten behoeve van een kredietwaardigheidscheck.  
Bij Meyermode is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken, maar ook om ook te voorkomen dat consumenten zich binden aan onevenredig zware financiële maandlasten en om u en onszelf te beschermen tegen misbruik, zijn wij wettelijk verplicht om uw kredietwaardigheid te toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens, waaronder uw adresgegevens, te verstrekken aan onze kredietwaardigheidsbeoordelaar:
Experian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag of Postbus 16604, 2500 BP Den Haag. Deze mag de door ons verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken.

Voor hetzelfde doeleinde worden uw persoonsgegevens en informatie over uw  betaalgedrag gestuurd aan CRIF GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München, Duitsland. Bij een betaling in termijnen worden uw persoonsgegevens ook gestuurd aan Stichting Bureau Kredietregistratie, Dodewaardlaan 1, 4006 EA Tiel.

Waarom we gegevens nodig hebben

Meyermode verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Uw betaling te kunnen afhandelen
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Meyermode analyseert uw gedrag op de website om zo onze website te verbeteren en ons aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Meyermode verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- Gegevens die u ons via onze contactpagina verstrekt, gebruiken wij om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.  

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Hoe wij gegevens veilig overdragen en ontvangen

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd  coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector en maken wij gebruik van een beveiligde server. U herkent een beveiligde verbinding aan de volgende punten:
- Het getoonde internetadres begint met  “https://” in plaats van "http://..."
- Op uw browser verschijnt onderaan de vensterrand een gesloten hangslotje.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als waar wij ons toe verplichten.   

Hoe wij gegevens veilig opslaan

De (internet)pagina waarop u persoonsgegevens verstrekt maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Zoals al toegelicht onder ‘Hoe wij gegevens veilig overdragen en ontvangen’ herkent u een beveiligde verbinding aan het https- internetadres en het afgebeelde hangslotje onderin de vensterrand van uw browser. Wij slaan wachtwoorden altijd gehasht, d.w.z. versleuteld op.
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Wanneer wij persoonsgegevens per e-mail verzenden maken wij hiervoor gebruik van een beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Wij hebben alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt,  voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
Onze site wordt minimaal 2 maal per jaar wordt getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10 (van meest voorkomende kwetsbaarheden.)  

Wanneer wij gegevens delen met derden

Meyermode deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te kunnen voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Hiermee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gegarandeerd. Meyermode blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Meyermode uw persoonsgegevens aan zorgvuldig geselecteerde derden, als wij menen dat deze derden u mogelijk interessante aanbiedingen kunnen doen.  Als u geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen en/ of verstrekking van uw gegevens aan derden, dan kunt u ons dit laten weten. U kunt ons dit laten weten per mail via ons contactformulier, of u kunt een brief sturen naar: Meyermode, Postbus 1737, 3000 BS Rotterdam.

Hoe wij websitebezoek in kaart brengen

Meyermode gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om uw websitebezoek in kaart te brengen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Meyermode gebruikt in de eerste plaats cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zij kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we u op maat gemaakte content en advertenties aan kunnen bieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd dat wij gebruik maken van cookies en dat u door het bezoeken van onze website akkoord gaat met deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media- bedrijven.
Meer informatie over cookies vindt u op onze pagina Cookie informatie.

Hoe u gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Om na te gaan welke gegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u uw gegevens altijd online inzien door in te loggen op uw klantrekening. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen via ons contactformulier, of per brief naar:  Meyermode, Postbus 1737, 3000 BS Rotterdam.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Meyermode zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Gegevensbescherming bij de Meyermode-nieuwsbrief

Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, stemt u ermee in dat wij uw e-mailadres gebruiken om u via e-mail over ons assortiment te informeren. U kunt zich altijd afmelden via de afmeldingslink onderaan de nieuwsbrief of via de website.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, stemt u ermee in dat uw gegevens gebruikt worden voor pseudonieme profielen voor marktonderzoek, reclame of specifieke aanbiedingen in de nieuwsbrief. Als u dit niet wilt, kunt u ons een mail sturen via ons contactformulier, of een brief sturen naar Meyermode, Postbus 1737, 3000 BS Rotterdam.

 

Beveiliging

Meyermode neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met onze klantenservice tel. 010 – 447.98.90, per mail via ons contactformulier of per brief: Meyermode, Postbus 1737, 3000 BS Rotterdam. .
 
De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: m12004093.

01-01-2018