Ruilen en retourneren


Wij hopen natuurlijk dat uw bestelling voldoet aan uw verwachtingen. Als dit om welke reden  dan ook niet het geval is, kunt u uw bestelling altijd binnen 14 dagen naar ons terugsturen of aangeven dat u dat wilt gaan doen. Na deze melding heeft u nog 14 dagen om uw bestelling of een deel daarvan daadwerkelijk terug te sturen. De kosten voor het terugsturen nemen wij voor onze rekening; hieraan zijn voor u dus geen kosten verbonden. Als u een artikel wilt ruilen voor een ander artikel, kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Zie hiervoor onze contactpagina.
 

Artikelen terugsturen

Bij uw bestelling ontvangt u altijd een retoursticker. Deze sticker plakt u over het oude adres op het retourpakket. Op die manier kunt u het pakket zonder kosten terugsturen.

Op de retoursticker staat de dichtstbijzijnde DHL Parcelshop vermeld. U mag uw bestelling natuurlijk ook via een andere DHL Parcelshop terugsturen. Via www.dhlparcel.nl vindt u parcelshops bij u in de buurt. Uiteraard kunt u ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten echter wel voor uw rekening. 
 

Voorwaarden terugsturen

U mag artikelen terugsturen binnen 14 dagen na ontvangst of uw melding van terugzending. Als u meerdere artikelen heeft besteld en u ontvangt deze niet tegelijkertijd, dan gaat de termijn van 14 dagen in op de dag waarop u het laatste  artikel ontvangt. Wij verzoeken u de artikelen bij voorkeur in de originele verpakking naar ons terug te sturen en de retourbon bij te voegen.
De artikelen die u terugstuurt moeten ongebruikt zijn. Uiteraard mag u artikelen proberen en/ of passen zoals u dat in een winkel ook mag doen. Als u artikelen meer of langer heeft gebruikt, dan kunnen we u aansprakelijk stellen voor het waardeverlies dat hierdoor is ontstaan.

 

Terugbetalen

Als u uw bestelling al heeft betaald, betalen wij u zo snel mogelijk en in elk geval binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst het volledige aankoopbedrag inclusief de standaard verzendkosten terug. Mochten wij uw artikel(en) nog niet hebben ontvangen, dan betalen wij u ook terug als u heeft aangetoond dat u uw bestelling heeft geretourneerd.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u ons heeft betaald. Als u de gehele bestelling naar ons terugstuurt, betalen wij u ook de verzendkosten terug.

Mocht er sprake zijn van een betalingsachterstand, dan betalen wij niet terug. In dat geval verrekenen wij het terug te betalen bedrag met het openstaande saldo.   

 
BEDENKTIJD
Voor al onze bestellingen geldt dat u een bedenktijd heeft van 14 dagen. Gedurende deze termijn kunt u een bestelling altijd zonder opgave van redenen herroepen. Uiteraard is het ook mogelijk een artikel te ruilen. De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in op de dag nadat u het bestelde artikel heeft ontvangen. Bij een bestelling van meerdere artikelen gaat deze termijn in op de dag nadat u het laatste artikel heeft ontvangen.
Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U mag een  artikel alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het artikel te kunnen beoordelen. Dit houdt in dat u een artikel mag gebruiken zoals u dat ook in een winkel zou doen. Als u een artikel meer gebruikt dan is toegestaan, behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk te stellen voor de waardevermindering die hiervan het gevolg is.

UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Bij elke bestelling ontvangt u een afleverings- en een retourbon. U maakt gebruik van uw herroepingsrecht als u het/ de artikel(en) met de retourbon  naar ons terugstuurt. 
U kunt uw bestelling ook herroepen door eerst gebruik te maken van het herroepingsformulier dat u ook in onze bestelbevestiging aantreft. U kunt dit formulier online sturen aan: herroeping@meyer-mode.nl. U kunt het formulier ook printen en per post sturen naar: Meyer-mode, Postbus 1737, 3000 BS Rotterdam. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht en het ingevulde herroepingsformulier opstuurt, heeft u hierna nog 14 dagen tijd de artikelen naar ons terug te sturen.