Garantie
 

Voor alle artikelen die u bij ons koopt geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u er als consuement in alle redelijkheid van mag verwachten. Naast de wettelijke garantie biedt Meyer-Mode twee jaar garantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. 
Als u aanspraak wilt maken op uw garantie, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.