Rentenplus

Aanhef
.
.
Ja, ik wil graag per e-mail op de hoogte blijven van aanbiedingen, acties en trends van Meyermode (Postbus 1737, 3000 BS, Rotterdam). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief.

Vul de onderstaande velden in en doe mee aan de winactie! Wij hebben uw gegevens nodig om de winnaar te informeren. Door het formulier op te sturen gaat u akkoord met de deelnamevoorwaarden.
 

*Verpflicht

DEELNAMEVOORWAARDEN WINACTIE:

1. Meyermode stelt voor deze actie een reis van een week naar de Oostzee ter waarde van € 2.000,- beschikbaar. Contante uitbetaling is niet mogelijk. De prijs wordt toegekend middels verloting door een onpartijdige derde en is niet overdraagbaar. U hoeft uw prijs met niemand te delen. De genoemde prijs is netto. U hoeft geen kansspelbelasting te betalen, want die wordt door Meyermode voldaan.
2. Om uw kans op een prijs te benutten, dient u uiterlijk voor 08-09-2019 te reageren. Reageren kan met de bijgaande bestelkaart, online en telefonisch. Online kunt u deelnemen op www.meyer-mode. nl/oostzee. Geef bij een telefonische deelname het codewoord ´Oostzee´ door. Indien wij uw reactie na 08-09-2019 ontvangen, dan is uw kans op een prijs ongeldig. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, of indien een winnaar niet reageert op bericht van de organisator, zal de prijs niet worden uitgekeerd aan degene die de prijs gewonnen heeft. In dat geval is K-Mail Order GmbH & Co. KG gerechtigd een andere winnaar te trekken aan wie de prijs zal toekomen conform de bepalingen van dit reglement. K-Mail Order GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor de opgave van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres) door de deelnemer, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of voor verlies van dergelijke gegevens.
3. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt uw kans om te winnen niet. Als u niet bestelt, kunt u uw lege bestelkaart met het aangekruiste vakje naar ons opsturen.
4. Deze actie is georganiseerd conform de gedragscode promotionele kansspelen. Voor klachten over de prijsactie kunt u terecht bij Meyermode, Postbus 1737, 3000 BS Rotterdam.
5. De gewonnen prijzen worden door Meyermode uitgekeerd. De winnaars worden uiterlijk bekend gemaakt op 31-03-2020. De winnaars krijgen van Meyermode hierover schriftelijk bericht. De prijzen zullen uiterlijk op 30-04-2020 aan de winnaars worden uitgekeerd. Na 30-04-2020 kunt u de uitslag aanvragen bij Meyermode. U kunt dit doen via de post (Postbus 1737, 3000 BS Rotterdam) of door middel van een e-mail aan onze klantenservice (service@meyer-mode.nl) onder vermelding van ‘Winactie Oostzee HW19’.
6. Medewerkers en inwonende gezinsleden van K-Mail Order GmbH & Co. KG of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie zijn van deelname uitgesloten.
7. Prijswinnaars hebben het recht hun medewerking aan publiciteit te weigeren. Indien een prijswinnaar meewerkt aan publiciteit zal Meyermode ter bescherming van de privacy zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van betrokkene. 8. Deelname vanaf 18 jaar.
9. De prijsactie is georganiseerd door K-Mail Order GmbH & Co. KG, Sachsenstrasse 23, 75177 Pforzheim, Duitsland ter promotie van het merk Meyermode en wordt ingezet in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer ermee akkoord, dat K-Mail Order GmbH & Co. KG de gegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart. Deelnemers kunnen hun toestemming te allen tijde herroepen. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet doorgegeven aan derden.
10. Kennelijke druk- en zetfouten binden Meyermode niet.
11. Alle deelnemers stemmen in met bovengenoemde voorwaarden. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.